Hotel priateľský k deťom – hotel šťastných detí

Hotel priateľský deťom
Hotel priateľský deťom – hotel šťastných detí

Urobte svoje deti šťastnými a rodičia budú šťastní tiež. Týmto heslom sa riadi hotel priateľský k deťom (https://dunaresidence.hu/hotel-priatelsky-k-detom-tata.html). Úlohou tohto typu hotela je spropagovať tých, ktorí majú pochopenie voči deťom, ich rodinám a potrebám. Široké možnosti hotela umožňujú rodičom a ich ratolestiam užiť si svoj voľný čas v čo najväčšom oddychu. Continue reading “Hotel priateľský k deťom – hotel šťastných detí”